• Slide 006
  Slide 006
 • Slide 004
  Slide 004
 • Slide 001
  Slide 001
 • Slide 002
  Slide 002
 • Slide 003
  Slide 003

ระยะเวลาการอนุมัติสถานะสำเร็จของแต่ละแคมเปญต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่

อ่าน

768

เรตติ้ง

แก้ไขล่าสุด

28/09/2018

แชร์

แคมเปญแต่ละแคมเปญ จะมีระยะเวลาการอนุมัติที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับบริษัทผู้โฆษณานั่นๆ