• Slide 006
  Slide 006
 • Slide 004
  Slide 004
 • Slide 001
  Slide 001
 • Slide 002
  Slide 002
 • Slide 003
  Slide 003

เปิดตัวแบนเนอร์ใหม่ !!

เปิดตัวแบนเนอร์ใหม่ !!

อ่าน

334

เรตติ้ง

แก้ไขล่าสุด

20/03/2019

แชร์

 

พฤติกรรมของผู้บริโภคจะมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว การใช้ภาพที่ดีมีส่วนสำคัญที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งานได้ การวางขนาดของภาพให้พอดีเป็นกลยุทธ์สำคัญที่เป็นด่านแรกเพื่อให้คนหยุดอ่านเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อสารออกไป หากเราใช้ภาพที่สัดส่วนผิดเพี้ยนไปจากที่กำหนด จะส่งผลให้ภาพถูกยืดหรือบีบลงจากที่ควรจะเป็น ทำให้เกิดการสื่อสารข้อความที่ไม่ชัดเจนหรือคลาดเคลื่อนไปจากที่ควรจะเป็น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีแบนเนอร์ที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานของสมาชิก Amot 

 

 

ตัวอย่าง แบนเนอร์ ทั้งหมด